Saltar al contingut principal
Fira 2000S.A. Logo de Fira 2000

Perfil del Contractant de Fira 2000

Perfil del Contractant de Fira 2000


A partir de l’entrada en vigor de la “Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del Sector Público”,  el perfil de Fira 2000, S.A. està  residenciat a la plataforma de serveis de contractació pública de la Generalitat de Catalunya motiu pel qual les licitacions convocades per Fira 2000, S.A. a partir d’aquesta data, únicament es podran consultar a la plataforma de contractaciopublica.gencat.cat.


Perfil del Contractant anterior


Accediu al perfil de contractant de Fira 2000, S.A. per consultar les licitacions convocades per la Societat i les adjudicacions de contractes subjectes al règim anterior a l'entrada en vigor de la "Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público".

→ Anteriors Licitacions