Saltar al contingut principal
Fira 2000S.A. Logo de Fira 2000

Factura Electrònica


Servei de Factura electrònica

El servei de factura electrònica posa a disposició de les administracions públiques catalanes sistemes de recepció de factures electròniques per part dels seus proveïdors, aconseguint els beneficis lligats als procediments de facturació (estalvi de costos, agilització i homogeneïtzació de processos) i contribuint a l'impuls i a la difusió de l'ús de la factura electrònica a Catalunya.

Legislació Aplicable

  • LLEI 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya.
  • ACORD GOV/151/2014, d'11 de novembre, sobre el punt general d'entrada de factures electròniques de Catalunya.
  • ORDRE VEH/138/2017, de 29 de juny, per la qual es deroga la lletra a de l'apartat 4 de l'article 4 de l'Ordre ECO/306/2015, de 23 de setembre, per la qual es regula el procediment de tramitació i anotació de les factures en el Registre comptable de factures en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i el sector públic que en depèn.

Què es considera factura electrònica?

És el document electrònic que conté el mateix tipus d'informació que hi ha en una factura tradicional i que es transmet a través de mitjans electrònics. Té validesa legal quan du una signatura electrònica avançada basada en un certificat digital reconegut que garanteix la seva autenticitat i integritat.

Per conèixer els requisits de les factures i les obligacions legals per als emissors, consulteu quines són les obligacions en l'emissió de la factura.

Beneficis per a les empreses:

  • Intercanvi de la informació sense error entre l'Administració i proveïdors (les dades originals arriben a destí per mitjans electrònics sense cap tipus d'entrada manual).
  • Registre d'entrada de les factures electròniques per part de les administracions en un termini màxim de 24h des del seu lliurament, així com també la reducció dels temps de tramitació.
  • Com a proveïdors disposareu de totes les garanties en la recepció i registre de les factures i podreu agilitzar l'inici de còmput dels terminis de cobrament.
  • Estalvi de costos en la generació i emissió de factures en format electrònic enlloc de la factura en paper.

Com es generen i com s'envien a Fira 2000, S.A.?

El format electrònic per emetre factures electròniques a l’Administració és Facturae segons l’Ordre PRE/2971/2007. Per generar les factures amb aquest format públic es disposen de diversos mecanismes però el millor serà que contactis amb el proveïdor del programa de creació de factures que fas servir.

Les factures han de ser amb format XMLels pdf no són vàlids.

A més dels requisits legalment establerts, les factures que ens trameteu, han de contenir l’indicador de servei o aprovisionament que permeti la correcta tramitació de la factura i que per a FIRA 2000, S.A. és:

Número d’expedient (FileReference)

Per a la seva correcta emissió, les factures electròniques han d’incloure els codis identificadors DIR3, que per FIRA 2000, S.A. són :

Oficina Comptable: A09018854
Òrgan Gestor: A09018854
Unitat Tramitadora: A09018854

Per enviar les factures electròniques a Fira 2000, S.A. heu de fer servir la Bústia de Factures Electròniques (e-Fact).

Punts d’entrada de factura electrònica

e.FACT, és el servei de factura electrònica que utilitza l’Ajuntament de Molins de Rei, el qual és proporcionar per el Consorci Administració Oberta de Catalunya per la recepció de les factures electròniques per part dels proveïdors el qual ja està adherit al Punt General d’entrada de factures de l’Estat (FACe) mitjançant el conveni signat el 15 de setembre de 2014 entre l’Administració General de l’Estat i la Generalitat de Catalunya.

Accés a l'e-Fact

Com consultar l’estat de la vostra factura?

Accedint a la bústia de lliurament de FIRA 2000, S.A., entrant a la pestanya "Consulta d’estats". Aquesta funcionalitat permet la recerca de factures enviades prèviament, de cara a consultar el seu estat de procés.

Per a qualsevol dubte podeu contactar a través del correu: facturacio@fira2000.cat o al telèfon 93.289.61.40