Saltar al contingut principal
Fira 2000S.A. Logo de Fira 2000

Remodelació Montjuïc

Remodelació Montjuïc


Les administracions públiques amb data 13 de febrer van signar un protocol per impulsar un nou projecte per renovar i ampliar els dos recintes de Fira Internacional de Barcelona.

Les instal·lacions de Montjuic han quedat obsoletes i necessiten d’un projecte global de modernització i renovació amb un projecte de ciutat i de país. I amb la celebració del centenari de l’exposició Universal de 1929 pot ser una bona oportunitat per culminar el projecte.

En el cas del recinte de Montjuïc, el projecte denominat "Univers Montjuïc", en fase d'estudi, contempla la remodelació de l'espai actual per adequar-lo a les exigències firals pròpies del segle XXI, amb unes instal·lacions funcionals, flexibles, sostenibles i eficients, mantenint alhora l'essència del recinte històric, íntimament lligat a l'imaginari popular barceloní. Se li dotarà d'un alt nivell de qualitat urbanística i constructiva com correspon a un dels àmbits més emblemàtics de Barcelona.

Es tracta d'un projecte estratègic, que s'està definint des de fa un temps en col·laboració amb l'Ajuntament de Barcelona, ​​que persegueix generar noves oportunitats de desenvolupament per a la ciutat i la pròpia Fira, dinamitzar l'activitat econòmica, apostar per la innovació i l'emprenedoria i recuperar espais per a diversos usos ciutadans, potenciant el caràcter urbà del recinte i la seva interrelació amb el teixit empresarial i l'entorn.

En aquest sentit, el recinte, un cop remodelat, albergarà espais firals dotats de solucions modulables per adaptar-se a les necessitats dels diversos esdeveniments i en els quals també hi haurà zones per a l'emprenedoria, el coworking o el showroom per a empreses. Així mateix, es preveu que el palau Alfons XIII aculli activitat congressual, amb un auditori, mentre que el de Victòria Eugènia la ciutat el destini a usos culturals.

Aquestes actuacions urbanístiques, impulsades per l'Ajuntament, implicaran la reurbanització de l'avinguda Reina Maria Cristina que es convertirà en un gran espai sense trànsit a manera d'esplanada. Així mateix, s'obrirà un carrer com a continuïtat del carrer de la Guàrdia Urbana per canalitzar el trànsit rodat de la zona fins a l'avinguda del Paral·lel, entre l'actual Palau 2 i la resta de palaus, oferint així mateix la possibilitat de destinar nous espais per a ús de la ciutat, ja sigui en l'àmbit dels equipaments o residencial.

El projecte està previst que finalitzi el 2029, coincidint amb el centenari de l'Exposició Internacional de 1929, de tanta transcendència sobre la trajectòria firal de Barcelona.