Saltar al contingut principal
Fira 2000S.A. Logo de Fira 2000

Transparència i bon Govern

Protecció de dades


Registre d'Activitat de Tractament

En virtud de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, pel qual les entitats de dret públic i els organismes públics vinculades o depenents de les Administracions Públiques, han de publicar els seus RAT (Registre d'Activitat de Tractament).

Exercici dels drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oposició:

En virtut de l’article 12 de la Llei Orgànica 3/2018 5 desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, es posen a disposició dels possibles afectats els següents formularis:

Delegat de protecció de dades de Fira 2000 S.A.

Per exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició i limitació del tractament, i per a qualsevol qüestió relacionada amb el tractament que Fira 2000 S.A. fa de les seves dades, les persones interessades es poden posar en contacte amb el delegat de protecció de dades de Fira 2000 S.A.

Delegat de protecció de dades de Fira 2000 S.A:

Adreça electrònica: dpo@fira2000.cat

Adreça postal: Dolors Aleu 19-21, 3r 2a  08908  L'Hospitalet de Llobregat