Saltar al contingut principal
Fira 2000S.A. Logo de Fira 2000

Transparència i bon Govern

Territori


Fira 2000 per tal de dur a terme l’Ampliació del Recinte Firal de Gran Via de l’Hospitalet de Llobregat ha hagut de tramitar diferents planejaments urbanístics per tal de transformar l’àmbit. A continuació es detallen els darrers planejaments tramitats:

  • Pla Especial Urbanístic per a la concreció dels usos dels equipaments (7c) i l’ordenació de les edificacions en l’àmbit delimitat pels carrers Metal·lúrgia i Foc, el límit del pla de millora urbana Porta Firal, el carrer Alts Forns i el límit nord dels pavellons 4 i 6 de Barcelona.
  • Modificació de Pla General Metropolità per a l’ampliació del recinte de la Fira de Barcelona Gran Via en l’àmbit delimitat pels carrers de les Ciències, Salvador Espriu, José Agustín Goytisolo i avinguda Joan Carles I, al municipi de L’Hospitalet de Llobregat

Per altra banda, es poden consultar els planejaments anteriors a través de la pàgina de Territori del portal Govern obert gencat i al Registre de Planejament Urbanístic de Catalunya.